Islami

Pengertian Islam

Islam adalah syari’at Allah terakhir yang diturunkan-Nya kepada penutup para nabi dan rasul, Muhammad bin Abdullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Islam merupakan agama satu-satunya yang benar. Allah tidak menerima dari …